12. 12. 2017

Zmena názvu strojov JK Machinery

V roku 2017 společnosť JK Machinery pristúpila k zásadnej zmene názvoslovia všetkých vyrábaných strojov. Hlavným dôvodom bola predovšetkým snaha o zjednotenie názvoslovia, jej systematizácie a ľahšia orientácia v sortimente firmy pre nových klientov a obchodných partnerov.

Výrazne prepracovanie a rozšírenie nosného sortimentu společnosti JK Machinery – veľkých čističiek obilia PVT, na ktorom společnosť usilovne pracovala niekoľko posledných rokov, pomerne rychlo vyústilo v nemožnosť používať zastaralé názvoslovie pre nové zavedené typy strojov a modulárných komponentov. Široká rada nových sítových skríň spolu s neprekonateľnou škálou univerzálne použiteľných modulov pre aspirácie a výpadov získali nové obchodné označenie s akcentom na vysoký výkon týchto strojov – VibroMAX, typ JCM.

Typové označení na štítku stroje JCM nyní přehledně zahrnuje celou informaci o daném typu stroje VibroMAX, šíři sítové skříně, počtu sítových oddílů, řad sít a počtu sít v jednotlivých řadách, jakož i o typu výpadové skříně (čistička/třídička) a zvolené vstupní a výstupní aspiraci stroje (viz obrázek).

 

Rovnako všetky ostatné stroje obdržali nové kódové označenie. Je vždy trojpísmenkové, začíná sjednocujúcim písmenom „J“ (odkazujúcim na názov firmy), dalej následuje typ stroje v anglickej terminologii (napr. C-cleaner/čističky, H-Hullers/lúpačky, atd.) a posledné písmeno ukazuje danú konkrétnú radu stroje.

 

Príklady nových názvov strojov:

Nový názov Pôvodné kódové označenie
Čističky VibroCompact JCC KUT
Modulárné čističky VibroMAX JCM PVT
Vzduchovo-sitové triediče JCR KUTR
Pneumatické triediace stoly JGT KPS
Odkamienkovače JGD KVOR
Koncentrátory JGC KVOK
Horizontálne odieračky JHS KMPO
Horizontálne lúpačky JHP KMPL
Nárazové lúpačky JHI KLS
Kompaktné lúpačky JHC KMPP
Diskové lúpačky JHD KDL