JCC Čističky VibroCompact


JCC Čističky VibroCompact

Čistička JCC čistí všetky druhy obilnín a dalších plodin, drobných semien, maku, sušených bylín, korenia, tabaku alebo soli. Produkt je oddelený na základe rozdielnej veľkosti častíc (sitové čistenie) a rozdielných aerodynamických vlastností (vzduchové čistenie).

Čistený materiál prechádza cez dvojicu kmitajúcich sít. Kmity sú vyvážené dvojicou vibromotorov. Sitá sú samočinne čistené pružnými guličkami. Veľkosť otvorov sít je volená v závislosti na plodine a typu nečistôt, ktoré majú byť odstránené. Integrovaná aspiračná skriňa zaisťuje odstranenie ľahkých nečistôt ako plevy a prach na výstupe stroja. Pre odsávanie a čistenie vzduchu z aspiračnej skrine doporučujeme použíť radiálny ventilátor s odstredivým cyklónovým odlučovačom.

Jednoduchá stavebnicová konštrukcia predurčuje tento stroj pre účely pozberového spracovania poľnohospodárských plodín pre menšie poľnohospodárskelské podniky aj pre špeciálne účely triedenia a preosievania. Je vhodný pre všetky prípady preosievanie a triedenie a to aj tam, kde sa často mení triedení materiál. Pritom je možné všetky časti, ktoré prichádzajú do styku s triedeným materiálom dokonale vyčistiť.

Prednosti:
 • Kompaktné usporiadanie
 • Nízká spotreba elektrickej energie
 • Jednoduchá inštalácia, uvedenie do prevádzky a obsluha
 • Jednoduchá a rychlá výmena sít jednou osobou
 • Účinné čistenie sít pomocou pružných guličiek
 • Účinné vzduchové čistenie ľahkých nečistôt v aspiračnej skrini
 • Bezprašná prevádzka
 • Tichá a kľudná prevádzka bez vibrácií
Možnosti použitia:
 • Predčistička obilia na príjme do síl alebo skladov
 • Čistička obilia v mlynoch a obilných skladoch
 • Čistička obilia a zrnín v poľnohospodárstve (pozberové linky)
 • Vysoko účinné čistenie alebo triedenie obilnín a ostatných semien
 • Triedenie rôznych produktov (cukor, soľ, káva, kakao, liečivé rastliny,guma ,plastické hmoty, odpady, atd.)
 • Triedenie a oddelovanie prímesí v technologických linkách
Stroj je možné doplniť volitelným príslušenstvom:
 • vzduchová predčistička (oddelenie prachu pred sítovým čistením)
 • odklasňovač, drhlík
 • prídavné sito pre čistenie prepadu spodného sita
 • odsávanie prachových podielov z prepadu a dalšie
Stroje typovej radyJCC 03 05 08
VÝKON
Predčisteniet/h 1,5 6 15
Priemyselné čisteniet/h 1 4 10
Jemné čisteniet/h 0,5 2 5
ROZMERY
Dlžkamm 1170 1530 1970
Šírkamm 720 920 1240
Výškamm 1750 1300 1560
OSTATNÉ
Sitová plocha hrubá 0,3 0,8 1,9
PríkonkW 0,36 0,36 0,70
Príkon ventilátorakW 1,5 1,5 1,5 (2,2)
Hmotnosťkg 140 220 350
POZNÁMKA
Výkon – Výkonové údaje platia pre čistenie pšenice, objemová hmotnosť 750 kg/m3, vlhkosť max. 16%. Výkon stroja pre jednotlivé plodiny sa menia v závislosti na vlhkosti a miere znečistenia suroviny na kvalite nastavenia a zriadenia stroje.