Čističky a triedičky

16. 10. 2017

JCM Modulárne čističky VibroMAX

Modulárne čističky VibroMAX JCM sú určené pre čistenie všetkých poľnohospodárských plodin od nečistôt a prímesí. Produkt je oddelený na základe rozdielnej veľkosti častíc (sitové čistenie) a rozdielnych aerodynamických vlastností (vzduchové čistenie).

13. 10. 2017

JCC Čističky VibroCompact

Čistička JCC čistí všetky druhy obilnín a dalších plodin, drobných semien, maku, sušených bylín, korenia, tabaku alebo soli. Produkt je oddelený na základe rozdielnej veľkosti častíc (sitové čistenie) a rozdielných aerodynamických vlastností (vzduchové čistenie).

16. 10. 2017

JCR Vzduchové-sitové triediče

Vzduchovo-sitový triedič JCR veľmi presne triedi a čistí materiál na sitách s pomocou vzduchu, ktorý prechádza sitami. Ťažšie častice prepadajú sitami a ľahšie sú na sitách nadlahčené a prechádzajú nad sitom spolu s väčšími časticami.

JGD Odkamienkovače

Odkamienkovače JGD slúžia k oddeleniu ťažkej frakcie (kamienky, piesok) z hlavného prúdu materiálu (zrno) na základe rozdielnej špecifickej hmotnosti obidvoch frakcií. Materiál je privedený na naklonenom site, na ktorom vplyvom kmitania a prúdu vzduchu dochádza k vytvoreniu fluidnej vrstvy a k rozvrstveniu triedeného materiálu od ľahkého nahore k ťažkému dolu.

JGT Pneumatické triediace stoly

Pneumatické triediace stoly JGT sú určené pre triedenie materiálov s rovnakou veľkosťou zrna, ale s rozdielnou špecifickou hmotnosťou. Najčastejšie sa tieto stroje používajú na čistenie osív a drobných semien.

9. 2. 2018

JGC Gravitačné koncentrátory

Koncentrátory JGC sú určené na delenie prúdu základného materiálu na dve frakcie – ľahkú a ťažkú. Stroje sa používají v spracovateľských podnikoch ako sú čističky osív, mlyny, vločkárne, lúpárne a pod.

JCT Valcové triery

Valcové triery JCT sú stroje určené pre vybieranie prímesí, ktoré sa tvarom (dlžkou) líšia od hlavného prúdu materiálu.