ZD Zderaz

ZD Zderaz

Pozberová linka so skladovacími silami 4×500 t

ZD Zderaz, Česká republika

  • Pozberové spracovanie

  • Čistenie a triedenie

  •  
  • Obilniny

  • Repka