Hindický

Hindický

Pozberová linka s čističkou PVT 1000 (VibroMAX JCM 10122) a sušičkou

Hindický, s.r.o., Slovenská republika

  • Pozberové spracovanie

  • Čistenie a triedenie

  •  
  • Obilniny

  • Slnečnica

  • Repka