25. 11. 2019

Napísali o nás v týždenníku ZEMĚDĚLEC: „Nová linka čistí mak aj ďalšie plodiny“

Vo vydaní Zemědělec/Poľnohospodár/ v regióne, Moravsko-sliezsky kraj, bol publikovaný článok o statku pána Löwenthala, ktorému naša spoločnosť JK Machinery, s.r.o. v spolupráci s firmou Bednar FTM dodala linku na čistenie maku a predčistenie ďalších plodín.

Statok Petra Löwenthala sa nachádza na pomedzí poľských hraníc v Krnově. Pôvodne sa manželia Löwenthaloví venovali veterinárskej praxi, 37 hektárový statok zdedila pani Löwenthalová po svojich prarodičoch. Postupom času sa rozšíril na 820 hektárov rastlinnej výroby. Na tejto ploche pestuje hlavne ozimnú pšenicu, ozimnú repku, mak siaty a cukrovú repu. Pozemky sa nachádzajú v rôznych nadmorských výškach od 240 po 400 m. a vyznačujú sa rôznou kvalitou pôdy. Chod celého statku zaštiťuje pán Löwenthal s tromi zamestnancami a manželkou, ktorá má na starosti administratívu.

Najskôr Löwenthaloví predávali všetky plodiny „“priamo od kombajnu““ bez akéhokoľvek pozberového spracovania. V súčasnosti je ich linka na čistenie maku a predčistenie ďalších plodín v prevádzke už druhú sezónu. Za rok prejde linkou 200 ton maku siateho s výslednou čistotou až 99,9%. Výkon linky na pozberové spracovanie je 50t/h a pre čistenie drobných semien 1t/h. Linka začína násypným košom z ktorého vedú pásové dopravníky ku korčekovému dopravníku z neho sa materiál dostáva na čističku VibroMax JCM 10122 s aspirační predčističkou JAC 05. Vznikajú tri frakcie, čistý materiál je následne preosievaný vzduchom, čím dôjde k odstráneniu ľahkých prímesí. Následne je materiál dopravený k trom skladovacím silám, poprípade pokračuje na ďalšie čistenie na vzduchom triediči JCR 08 na jemné čistenie je na konci linky umiestený pneumatický stôl JGT 23. Linku na mak využíva aj ďalších päť poľnohospodárov z najbližšieho okolia. Strojné zariadenie v linke je od spoločnosti JK Machinery, s.r.o., montáž zaistila firma Bednar FTM.

Celý článok v PDF v českom jazyku si môžete prečítať tu.