20. 12. 2018

Linka na čistenie korenia v Estónsku úspešne spustená

Dne 3. 12. 2018 úspešne prebehlo spustenie unikátnej linky na čistenie korenia pre najväčšieho spracovateľa korenia v Pobaltí, spoločnosť Santa Maria.

Tato linka splňuje nejvyšší potravinářské a bezpečnostní nároky. Veškeré prvky linky jsou vyrobeny z nerezové oceli tak, aby je bylo možné snadno rozebrat a byly snadno čistitelné. Díky tomuto řešení se minimalizuje čas na přenastavení a čištění linky, na které je čištěno přes 20 druhů koření. Linka je navržena kompletně v nevýbušném provedení.

Tato linka splňuje najvyššie potravinárske a bezpečnostné nároky. Všetky prvky linky sú vyrobené z nerezovej ocele tak, aby ich bolo možné ľahko rozobrať a boli jednoducho čistiteľné. Vďaka tomuto riešeniu sa minimalizuje čas na prednastavení a čistení linky, na ktorej je čistené cez 20 druhov korenia. Linka je navrhnutá kompletne v nevýbušnom prevedení.

Materiál je čistení na špeciálne upravenej sitovej čističke JCC 08, ktorá separuje veľké a malé prímesi. Hlavná vyčistená frakcia je aspirovaná v aspiračnej čističke JAA 08. Pre odkameňovanie materiálu bol použitý špeciálne upravený odkamenkovač JGD 05. Aspirační vzduch s materiálom je dopravovaný do cyklóna JVC 630 pre odkamenkovač JGD 05 a v prípade čističky JCC 08 do cyklóna JVC 550. Z obidvoch cyklónov sa získa materiál, ktorý ide ďalej využiť pri ďalšom spracovaní. Materiál je dopravovaný v linke pneumatickou dopravou, aby bolo možné prepraviť materiál o rôznych objemových hmotnostiach v rozsahu 40 – 650 kg/m3. Všetko vzduch je finálne čistení vo filtračnom zariadení, kde sa odstráni 99,9% jemných častíc.

Nová technológia prekonala očakávania zákazníka z pohľadu kapacity i čistoty finálneho produktu. Ďalšie fotografie tu.