GDPR

GDPR

Spoločnost JK Machinery, s.r.o. sa riadi Obecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

Informácie o spracovaní osobných údajov zmluvných partnerov spoločnosti tu.