Aktuality

Laboratorní zkušebna JK Machinery
5. 3. 2019

Laboratórna skúšobňa JK Machinery

V našom výrobnom závode v Planej nad Lužnicí prevádzkujeme laboratórnu skúšobňu, ktorá umožňuje rozšíriť okruh laboratórnych testov pre zákazníkov a zároveň významne skracuje priebežnú dobu týchto testov. Teraz je možné spracovávať vzorky prakticky akejkoľvek granulometrie (od 50 mikrónov do 50 mm) s vyhotovením výsledkov do päť pracovných dní od obdŕžaní vzorky od zákazníka.

prezentácia JK Machinery na SIMA 2019
19. 2. 2019

SIMA 2019

Spoločnosť JK Machinery sa prvýkrát vo svojej histórii zúčastnila jednej z kľúčových a najväčších mezdinárodných veľtrhov technológií a riešenia v poľnohospodárstve – SIMA 2019 v Paríži.

12. 12. 2017

Zmena názvu strojov JK Machinery

V roku 2017 společnosť JK Machinery pristúpila k zásadnej zmene názvoslovia všetkých vyrábaných strojov. Hlavným dôvodom bola predovšetkým snaha o zjednotenie názvoslovia, jej systematizácie a ľahšia orientácia v sortimente firmy pre nových klientov a obchodných partnerov.

21. 11. 2017

Výstava Agritechnica 2017

V dňoch 12.-18.11.2017 sa naša společnosť už tradične zúčastnila najväčšej svetovej výstavy v obore poľnohospodárskej techniky – Agritechnica 2017 v nemeckom Hannoveri.