12. 12. 2017

Zmena názvu strojov JK Machinery

V roku 2017 společnosť JK Machinery pristúpila k zásadnej zmene názvoslovia všetkých vyrábaných strojov. Hlavným dôvodom bola predovšetkým snaha o zjednotenie názvoslovia, jej systematizácie a ľahšia orientácia v sortimente firmy pre nových klientov a obchodných partnerov.